Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Roczna ocena jakości wody w naszej pływalni przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Ocena roczna H2O – 2022 (pdf)