Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2021 do 31.12.2021)

Roczna ocena jakości wody w naszej pływalni przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Ocena roczna H2O (pdf)