Zajęcia „Rodzic z dzieckiem” – harmonogram 09.2018-01.2019